first Pernštýnská 7, 530 02 Pardubice
  • Stanovy akciové společnosti

    Stanovy jsou vnitřními předpisy obchodních společností, které se jinak označují také jako statut nebo organizační řád. V praxi se s nimi nejčastěji setkáváme u společností s ručením omezeným, u akciových společnosti a také u občanských sdružení a politických stran. Stanovy jsou často nepovinným dokumentem, kterým si však spolu se společenskou smlouvou můžete pečlivě ošetřit vnitřní poměry ve vaší společnosti.

    Účel stanov ve společnosti

    Stanovy jsou vnitřním předpisem, který upravuje organizaci firmy a často podrobněji rozvádí informace uvedené ve společenské smlouvě. Jestliže jsou v některých částech v rozporu se společenskou smlouvou, měl by se dát důraz na informace uvedené ve smlouvě, nikoliv ve stanovách. U s.r.o. by mělo být vydání stanov zachyceno ve společenské smlouvě. Jinak není možné. Vydání se dále ještě schvaluje na valné hromadě a rozhodnutí stanovy vyhotovit je vhodné ošetřit notářským zápisem.